Selektionspaketet för ston

2 nov 2015 Avel, Sto

Ston och stokvalitet

Selektionspaketet handlar om att SWB lyfter fram och uppmuntrar att de bästa stona inom varje disciplin betäcks. Målet är att öka framstegstakten i SWB-populationen, framförallt genom ett bättre urval av ston som används i avel.

Selektionspaketet handlar inte i första hand om subventioner utan om att uppmärksamma hästägare på att de har ett bra sto och kanske borde använda henne i avel. Dock finns rabatter kopplade till selektionspaketet. Alla ston som ingår i selektionspaketet är markerade på Blup.se.

Kriterier

Kriterierna för att bli selektionssto bygger på stoets kvalitetsklasser. Vilka kvalitetsklasser hon har är beroende på stoets egna och/eller avkommors meriter. Kvalitetsklasserna delas in i  Prestationsklasser  (*,** eller ***) för hennes egna meriter eller Avelsvärdeklass (A, eller Elit) för hennes avkommors meriter. De ston som uppnår dessa klasser markeras på blup.se och kan erhålla rabatterna i selektionspaketet. Kvalitetsklass ansöker man om hos SWB. En mindre avgift tas ut vilken på kort tid tjänas in genom de rabatter som kopplas till selektionsstona.

I dagsläget omfattas detta av rabatter hos SWB samt premierabatt hos Agria Djurförsäkringar. SWB jobbar på att få fram fler stöd/subventioner för selektionsston.

Detaljerad kriterielista för att ingå i selektionspaketet hittar du här Selektionskriterier . Ston som var selektionsston före 2012 och som inte blivit för gamla/gått bort behåller sin selektionsstatus.

Mer information om och avgifter för de olika kvalitetsklasserna, Prestationsklass och Avelsvärdeklass hittar du här.

På grund av vissa begränsningar i databasens innehåll och sökbarhet måste vissa ston läggas in manuellt. För följande ston behöver ägaren/fodervärden höra av sig till SWB för att få sitt sto manuellt tillagt som selektionssto (kostnadsfritt).

  • Ston som har kvalificerande meriter från utlandet
  • Ston vars avkommor mestadels har meriterat sig i utlandet
  • Ston som själva har, eller vars avkommor har, färska tävlingsresultat som ännu inte hunnit rapporteras från Svenska Ridsportförbundet till SWB
  • ston som enbart är kvalificerade till selektionspaketet genom att ha kvalat till Swede Horse årgångsfinaler
  • Ston som har meriter i högst lätt klass hoppning
  • Ston som enbart har exteriörbedömning från stamboksföringsbedömning eller från 3-årspremiering t.o.m. 1998 (om stoet ska bli selektionssto på egna meriter).

Rabatter

Rabatten gäller ston betäckta 2014 och avser registreringsavgiften för föl födda 2015, under förutsättning att ansökan om registrering är inkommen senast den 31/12 födelseåret.

Prestationsklass * 100 kr + moms
Prestationsklass ** 200 kr + moms
Prestationsklass *** 300 kr + moms
Avelsvärdeklass A 200 kr + moms
Avelsvärdeklass ELIT 300 kr + moms

Agria lämnar årligen presentkort på 200 kronor i rabatt på hästförsäkringspremie hos Agria till SWB-medlemmar som är språngägare till föl efter selektionsson.

Om du har frågor eller om du vill få ett sto manuellt tillagt som selektionssto, kontakta Anette Sånesson: anette.sanesson@swb.org, 046-64654.