Fölbedömning

13 dec 2016 Bedömningar, Föl

Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos SWB får delta i fölbedömning.

För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst Plusmedlems- eller Medlemsskap i SWB inkl regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering finns i SWBs Sto & Unghästreglemente, se www.swb.org

Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av SWBs regionala avelsföreningar.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

I Bedömningsreglementet för Fölbedömning  finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Datum för fölbedömning - Klicka här!

 

På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.