Fölbedömning

25 maj 2016 Bedömningar, Föl

Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos SWB får delta i fölbedömning.

För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst Plusmedlems- eller Medlemsskap i SWB inkl regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering finns i SWBs Sto & Unghästreglemente, se www.swb.org

Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av SWBs regionala avelsföreningar.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

I Bedömningsreglementet för Fölbedömning  finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Propositionerna är länkade i tabellen här nedan. Resultat finns publicerade på föreningens hemsida.

Preliminära datum för fölbedömning 2016

Propositioner länkas när de är godkända. Resultaten finns på föreningens hemsida.
27 aug Falun Avelsföreningen Dalahästen
3 sept Gävleborgs Hästavelsförening
  Halländska Hästavelsföreningen
13 aug Jönköpings läns Varmblodsförening
  Kronobergs Varmblodsförening
19-20 aug Mellersta Norrlands Hästavelsförening
13-14 aug Mälardalens Varmblodsklubb
12-13 aug Nordvästra Skånes Hästvänner
14-15 aug Norra Kalmar läns Hästavelsförening
14 aug Norra Älvsborgs Hästavelsförening
27 aug Grans Naturbruksskola Norrbottens Hästavelsf./Hush. Nord AB
13 aug SWB Gotland
5 aug, 21 aug SWB Malmöhus
28 aug SWB Norra Skåne
20 aug SWB Väst
13-14 aug SWB Örebro
19-20 aug SWB Östergötland
22 aug Södermanlands Hästavelsförening
7 aug Ingelstrps Naturbruksskola Södra Kalmar läns Varmblodsklubb
13 aug Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening
21 aug Wermlands Hästavelsförening
  Västerbottens Hästavelsförening
14 aug Ädla Hästen Skaraborg
20 aug Österlens Hästvänner

 

På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.

 

2015 infördes en tydligare poängredovisning

För att göra poängen tydligare och mer lättöverskådligt kommer resultatet fr.o.m. i år att redovisas i procent (%) i resultatlistorna.

Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå fölet har uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.