Unghästtest för 4-åringar & 5-åriga fölston

6 apr 2011 Bedömningar, Unghäst

Under en längre tid har vi haft ett vikande deltagarantal på Kvalitetsbedömningarna och under 2017 påbörjas ett förändringsarbete av SWBs unghästtester. Inför årets tester är det följande förändringar:

  • Bedömningen av 4-åringar flyttas till våren som har något förlängd bedömningstermin, 1 april - 2 juli.
  • Det är endast möjligt att kvala till årgångsfinaler på vårens tester.
  • Banan för 4-åringarna och de 5-åriga fölstona som hoppar uppsuttet kommer att ses över i samråd med Swede Horse och anpassas efter den tidigarelagda bedömningssäsongen.

Unghästtesten för de 4-åriga hästarna är ett utbildningsmål och en kontrollpunkt av den grundutbildade hästen där fokus ligger på ridegenskap.

5-åriga ston, som haft föl med SWB-licencierad hingst är också välkomna. De får ett bonusår och deltar tillsammans med 4-åringarna.

Kvalitetsbedömningen är stonas bruksprov! I avelsarbetet är det viktigt att vi använder rätt ston, då är kvalitetsbedömningen ett bra system att få en allsidig bedömning.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

Unghästtesterna arrangeras mellan 1 april - 2 juli av SWBs regionala avelsföreningar. 2017 kan dispens för test av 4-årigar på hösten t o m den 2 september ges.

I Bedömningsreglementet finns fullständig information om hur testet går till.

Klicka för att se datum för Unghästtesten


Varför Unghästtest för 4-åringar?

Testet är:

  • ett utbildningsmål och en kontrollpunkt för 4-åringen
  • ett viktigt selektionsurval för ston till avel
  • en talangjakt för hästar till sporten
  • en mötesplats för köpare och säljare
  • en kvalväg till Breeders Trophy
  • en chans till stimulanspaket
  • ett tillfälle för råd om fortsatt utbildning och träning av kunniga domare

På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.