Tilläggsregistrering

4 nov 2015 Registrering

Tilläggsregistrering i SWB av importerad häst.

Till följd av nya direktiv från EU kommer en ny version av Jordbruksverkets hästpassförordning att träda i kraft den 1 januari 2016.

Det innebär att samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.

Om din häst har känd härstamning och tillhör en stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB så har du möjlighet att tilläggsregistrera den i SWB. Alternativt kan du kontakta Svenska Hästavelsförbundet för att undersöka möjligheten att registrera din häst hos dem. Om din häst har okänd härstamning kan du även då kontakta Svenska Hästavelsförbundet. Om din häst är av en ras där det finns ett rasförbund i Sverige kan du kontakta detta förbund.

OBS! Den nya regeln gäller även tidigare importerade hästar samt svenskfödda hästar som har pass utfärdade av avelsförbund i utlandet.


Lite tips och hjälp gällande tilläggsregistrering:

-Frågor och svar

-Karin Lindblads blogg


För att få delta i SWBs och/eller Swede Horse arrangemang måste hästen vara registrerad hos SWB.

Så här går du tillväga för att tilläggsregistrera din häst:

  • Först tar du ut en godkänd id-kontrollant/veterinär som gör en id-kontroll och läser av ev chip. Id-kontrollanten/veterinär kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt ifylld och signerar på avsedd plats i passet.
  • OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten/veterinären som sedan skall stämpla och signera.
  • Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-kontrollant/veterinär.
  • Skicka in passet i original tillsammans med uppgiftsblankett samt någon handling som styrker att Du äger hästen. 

Adress: ASVH/SWB, Box 2, 247 29 Flyinge. Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras med rekommenderad post. Ej uthämtade pass debiteras.

Lista över godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

OBS
Om du kommer att behöva ditt pass under tiden det är inskickat (t ex om hästen ska tävla), ta då kopior på det och be t.e.x. din ID-kontrollant vidimera dessa.

 

Avgifter tilläggsregistrering (faktureras):

Häst med godkänt EU-pass 800 kr inkl. moms
Häst med utländskt registeringsbevis 1250 kr inkl. moms
Expresshantering (= handläggs 3-6 dagar efter ankomst) + 500 kr inkl. moms
Rabatt för en ägare med fler än 10 hästar 20% rabatt