Övriga registreringsärenden

16 nov 2015 Registrering

BYTE TILL EU-PASS

Från och med den 1:e juli 2009 krävs chipmärkning av hästen när äldre registreringshandling skall bytas till pass.
Även de hästar som har "pass" (ej EU-godkänt) utfärdade under tiden 1/1 2000 - 30/9 2001 skall byta ut sina handlingar till EU-godkänt pass.

EU-godkända pass utfärdade av SWB: eu-pass

Gör så här:

 1. Har Du en svensk ID-bok, utfärdad mellan 1992 - 1999, eller svenskt pass utfärdat mellan 1/1 2000 - ca 30/9 2001:
  Kontakta en ID-kontrollant och chipmärkare i Din närhet för att:
  a) kontrollera signalementsbeskrivning
  b) chipmärka (+ tagelprov för chipmärkning)
  Skicka in chiprapport (inkl. tagelprov och chipetiketter), ID-bok/pass i original + blanketten "Passansökan". Glöm ej att bifoga något som styrker att Du äger hästen (kopia av kvitto/köpekontrakt etc) om Du inte är registrerad ägare hos SWB.
 2. Har Du en äldre häst med ett A4-papper, registreringsbevis:
  Kontakta en ID-kontrollant och chipmärkare i Din närhet för att:
  a) rita signalementsbeskrivning
  b) chipmärka (+ tagelprov för chipmärkning)
  Skicka in registreringsbeviset i original, signalements-beskrivningen, chiprapport (inkl. tagelprov och chipetiketter) + blanketten "Passansökan" tillsammans med kopia av köpekontraktet el. något annat som styrker att du äger hästen.

Adress: ASVH/SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

OBS!
Har du vaccinationer i passet och ska ut och tävla under tiden passet är hos SWB: Ta en kopia av vaccinationerna, skriv dit hästens namn och registreringsnummer samt få kopian vidimerad (undertecknad av utomstående person som intygar att kopian överensstämmer med originalet).

Lista över godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

 Upp

TILLÄGGSREGISTRERING I ASVH AV FULLBLOD, ANGLOARAB ELLER ARABHÄST.
För att få delta i SWBs och/eller Swede Horse arrangemang måste hästen vara registrerad hos SWB

Gör så här:
Skicka in det pass som respektive rasförening utfärdat i original tillsammans kopia av ägarhandling samt blanketten "Ansökan om pass" så erhåller hästen ett registreringsnummer i SWB. Handlingarna bör skickas rekommenderat till ASVH/SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

 Upp

KASTRERING
När en unghingst kastreras vill SWB gärna få besked om detta annars ligger hästen kvar som hingst i vårt datasystem som bl annat tdb hämtar sina uppgifter ifrån. SWB ber Dig därför att anmäla till info@asvh.se när hästen är kastrerad. Ange hästens namn och registreringsnummer samt datum för kastration i mejlet.

DÖD HÄST
Om Din häst dör skall Du rapportera in det till SWB. Skicka in registreringshandlingen/passet till ASVH/SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, så vi kan föra in uppgiften i datasystemet och makulera handlingarna. Lägg med en lapp om vad det gäller och vill du ha passet tillbaka skall frankerat (4 frimärken) och adresserat kuvert medsändas.

 Upp

KORRIGERING AV SIGNALEMENT

 • I de fall hästens signalement behöver korrigeras måste en ny signalementsbeskrivning göras. Därefter ska denna skickas till SWB tillsammans med hästpasset för korrigering
 • I samband med chipmärkning ska alltid en kontroll av signalementet göras

 Upp

EJ ÅTERFÅTT PASS
Det finns ett antal pass som inte nått sina ägare på grund av att vi bl.a saknar adressuppgifter. Har du inte fått ditt pass, vänligen kontakta oss via info@asvh.se för besked om vad som saknas för att ditt pass skall kunna utfärdas.

 Upp

ATT NAMNGE SIN HÄST

Sedan flera år tillbaka har SWB haft särskilda regler för namngivning av häst. Dessa har dock varit lite svårtolkade, både för uppfödare/hästägare och för registratorerna på SWB. Därför tillsattes en grupp att ta fram ett förslag som sedan presenterades för SWBs styrelse. I början av augusti 2002 togs nedanstående regler vilka styrelsen, efter att åter gått igenom reglerna, reviderat.

SWB har beslutat att göra ändringar av reglerna för namnsättning av varmblodshästar. Beslutet som är taget i styrelsen och gäller från och med 12 februari 2010. Det gäller alltså inte tidigare gjorda registreringar eller handlingar inkomna till SWB före ovanstående datum. Beslutet innebär att hästnamn kan inledas med gårds-, stuteri-, orts- och företagsnamn vilket tidigare inte varit möjligt. Vidare kan prefix, bokstavskombinationer och enstaka bokstäver också användas som inledning av hästens namn.

Namnets längd
Ett namn för innehålla max 20 tecken inklusive mellanslag. Anledningen till att längden är maximerad beror på att de flesta hästar (födda i Sverige) ska ha (SWB) efter sitt namn. De sto som är i en stofamilj ska också få med detta bakom sitt namn ex. (F.5).

Bokstäver
Endast bokstäver och siffror tillhörande svenska alfabetet är godkända att använda. Gällande bokstaven Z är den inte förbehållen Zangersheide-stuteriet, men ur det internationella marknadsföringsperspektivet bör det undvikas eftersom hästen kommer att betraktas som en Zangersheide-född häst. Av övriga tecken tillåts endast apostrof (’) och bindestreck (-).

Ord
Ord som väcker anstöt förbehåller sig SWBs registratur rätten att neka till. Det gäller framför allt ord som är rasistiska, könsord och svordomar. Denna rätt förbehåller sig SWB ur ett internationellt marknadsföringsperspektiv.

Genitiv s
Genitiv s kommer i fortsättningen att vara tillåtet. Observera dock att det kan bli konstigt att sätta ett sponsorprefix framför ett sådant namn.

Utländska namn
Är en häst utlandsregistrerad kan det utländska namnet inte ändras. Enda undantaget är utländska hingstar som godkänns i Sverige och som är döpta till företagsnamn utomlands. Vill den nya svenska ägaren byta namn, gäller samma som vid namnbyte.

Hingstar
Av gammal sed får en godkänd hingst inte heta likadant som tidigare godkänd hingst, så länge det finns en risk för förväxling. Ändring görs först när hingst är godkänd.

Namnbyte
Det är tillåtet att ändra namn på häst. Dock skall alltid fölregistreringsnamnet stå kvar inom parentes med ex. framför. Detta mot en kostnad av 5000 kr inkl. moms.

 Upp